המעגל 6, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
יזם: קרן נדל"ן
היקף פרויקט: 27 יח"ד
סטטוס: גמר בנייה 2021

ברח' המעגל ברמת-גן מתוכנן בניין מגורים הכולל 27 יח"ד ב-8 קומות מגורים וקומת גג חלקיות.
התכנון כלל הכנת תב"ע בסמכות מקומית להסדרת הצפיפות ומניין הקומות