מרזוק ועזר 7-9, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: רוזיו
היקף פרויקט: 19 יח"ד + מסחר,
כ-3000 מ"ר
סטטוס: בביצוע

בפינת הרחובות מרזוק ועזר ושמעון בן שטח מתוכנן בניין מגורים חדש. 19 יח"ד, מסחר בקומת הקרקע וחניה תת-קרקעית