האשל 6, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: קבוצת לב העיר
היקף פרויקט: 37 יח"ד
סטטוס: הבניה הושלמה ב- 2019

ברח' האשל 23 ברמת-גן מתוכנן בניין מגורים הכולל 37 יח"ד ב-8 קומות מגורים וקומת גג חלקיות.