האשל 23, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: קבוצת יושפה
היקף פרויקט: 28 יח"ד
סטטוס: הבניה הושלמה ב-2018

ברח' האשל ברמת-גן מתוכנן בניין מגורים הכולל 28 יח"ד ב-7 קומות מגורים וקומת גג חלקיות.