שדרות ירושלים 19, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: סימפל בשדרה
היקף פרויקט: 6000 מ"ר, 39 יח"ד
סטטוס: אוכלס ב-2017

39 יח"ד מעל מסחר, התכנון כלל הכנת תב"ע בסמכות מקומית להסדרת הצפיפות ומניין הקומות