Rokah | 2015

פרס רוקח 2015

גני שפירא- דיור בר השגה, ת"א


זכייה בפרס רוקח לאדריכלות 2015, שמוענק מטעם עיריית תל אביב-יפו אחת לחמש שנים.

השופטים נימקו את החלטתם בכך שהפרויקט "מייצר מגורים איכותיים בזיקה למרחב הציבורי ותורם ליצירת תקדים חלוצי חשוב הסולל את הדרך לדיור בר-השגה".