יהודה הנשיא 33


יעוד: מגורים
מזמין: שלום ונתן יזמות בע"מ
היקף פרויקט: 37 יח"ד, כ- 4,000 מ"ר
סטטוס: לאחר פתיחת תיק
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451