"מחיר למשתכן", מתחם מכבי יפו, תל אביב – יפויעוד: פרויקט "מחיר למשתכן"
מזמין: לוינשטיין, צמח המרמן ואלעד מגורים
היקף פרויקט: כ- 630 יח"ד, כ- 17.3 דונם
סטטוס: תכנון ראשוני 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451