תב"ע ברנט וולוזין, תל אביב


יעוד: מגורים ושצ"פים
מזמין: פרטיים ועיריית תל-אביב
היקף פרויקט: כ- 6 דונם, 75 יח"ד
סטטוס: אושר בועדה מקומית


תכנית זו חלה על חלקה הדרום מערבית של שכונת נווה צדק. מתחם זה השתייך לשכונת מנשייה, בתחומה תחנת הרכבת ההיסטורית, מוזיאון בתי האוסף, ומרחב ברנט-וולז'ין.

בעלי החלקות הפרטיות במרחב זה מבקשים לקדם תכנית נפרדת, ברוח התכניות המאושרות הסמוכות, תוך מתן פתרון תכנוני הולם ומתאים לאזור.

מטרות התכנית החדשה הן לאפשר את שיקום האזור, תוך שמירה על המרקם הקיים ושימור מבנים מסוימים. קביעת הנחיות שיאפשרו את שיקום חומת האבן ההיסטורית  של תחנת הרכבת, ופתיחת מעבר בחומה להולכי רגל לאזור מנשייה.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451