התחדשות עירונית, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: לוינשטיין 
היקף פרויקט: כ- 6025 מ"ר, 50 יח"ד
סטטוס: תכנון 
UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451