הסבוראים 9, תל-אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: שלום את נתן
היקף פרויקט: כ- 3,500 מ"ר, 32 יח"ד
סטטוס: רישוי

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451