מתחם בני בנימין-הנדיב, הרצליה


מתחם בני בנימין- הנדיב, הרצליה

יעוד: תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי למתחם לשימור
מזמין: עיריית הרצליה
היקף פרויקט: כ-56 דונם, כ-325 יח"ד
סטטוס: עבר ועדה מקומית
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451