קיציס 12, תל אביב


קיציס 12, ת"א

יעוד: מגורים
מזמין: קבוצת בכר
היקף פרויקט: הרחבת יח"ד קיימות בכ-37 מ"ר
ותוספת של כ-12 יח"ד חדשות

סטטוס: בתכנון
UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451