גבולות 3-13, תל אביב


גבולות 3-13, תל אביב

יעוד: מגורים 
מזמין: אדם שוסטר בשיתוף עם הדר דוד
היקף פרויקט: כ- 4000 מ"ר, כ- 44 יח"ד
סטטוס: ברישוי

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451