רב צעיר 14-16, תל אביב


התחדשות עירונית- רובע 4- הצפון הישן, ת"א

יעוד: מגורים
מזמין: יושפה- יקר
היקף פרויקט: כ- 36 יח"ד
סטטוס: ברישוי
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451