פרופסור שור 5-7, תל אביב


התחדשות עירונית- רובע 4- הצפון הישן 1, ת"א

יעוד: מגורים- פינוי בינוי
מזמין: לווינשטיין
היקף פרויקט: 52 יח"ד
סטטוס: רישוי
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451