התחדשות עירונית- דרום תל אביב

התחדשות עירונית- דרום תל אביב 2

יעוד: עירוב שימושים- פינוי בינוי
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: כ-12,000 מ"ר, 100 יח"ד+ מסחר ושימושים ציבוריים
סטטוס: תכנון ראשוני
UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
http://instagram.com/
http://www.pinterest.com/
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451