התחדשות עירונית- דרום תל אביב


התחדשות עירונית- דרום תל אביב 1

יעוד: פינוי בינוי- עירוב שימושים הכולל דיור קהילתי 
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: כ-12,000 מ"ר, 100 יח"ד+מסחר ושימושים ציבוריים
סטטוס: תכנון ראשוני
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451