התחדשות עירונית- רמת השרון


התחדשות עירונית, רמת השרון

יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: 6000 מ"ר, 56 יח"ד מעל מסחר
סטטוס: תכנון ראשוני

UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451