בבלי 47, תל אביב


 

יעוד: מגורים
מזמין: פרטי
סטטוס: תכנון ראשוני


הצעה לתחרות לבנין של 6 קומות כולל קרקע ועוד שתי קומות גג

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451