מתחם התחדשות עירונית, מזרח תל-אביב


יעוד: תב"ע למגורים, שצ"פ, מבני ציבור, מסחר ותעסוקה
מזמין: פרטי מול ועד דיירים
היקף פרויקט: כ-80 דונם, 1800 יח"ד
סטטוס: תכנון ראשוני

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451