בן סרוק 22-24, תל-אביב


 

יעוד: מגורים פינוי-בינוי, תמ"א 38/2
מזמין: רוזיו גרופ
היקף פרויקט: 8 קומות מגורים, 48 יח"ד
סטטוס: לקראת מתן היתר

ברח' בן סרוק בת"א מתוכננים זוג מבנים בקיר משותף, הכוללים 24 יח"ד בכל בניין, סה"כ 48 יח"ד ב- 6 קומות ומעליהן 2 קומות גג בנסיגה.

התכנון ע"פ הנחיות תכנית רובע 4 המעודכנת.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451