בר יוחאי 19 פינת השר משה, רמת גן


 

יעוד: מגורים פינוי-בינוי, תמ"א 38/2
מזמין: קבוצת יושפה-יקר
היקף פרויקט: כ-3450 מ"ר, 21 יח"ד
סטטוס: ברישוי

UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451