מתחם בני דן, תל אביב


יעוד: מגורים – פינוי-בינוי
מזמין: סופרין - פנדום
היקף פרויקט: כ- 100 יח"ד 
סטטוס: תכנון ראשוני

המטרה העיקרית של פרויקט התחדשות עירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. 
תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.
UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451