מתחם סוקולוב-ההגנה, הרצליה


התחדשות עירונית - מתחם סוקולוב-ההגנה, הרצליה

יעוד: תב"ע פינוי-בינוי, מסחר ומגורים
מזמין: עיריית הרצליה
היקף פרויקט: כ-11.5 דונם. 
סטטוס: בתכנון ראשוני
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451