יבנאל 13, נווה צדק


יעוד: מגורים 
מזמין: עודד לאופר, רפאל כהן
היקף פרויקט: 600 מ"ר, 2 יח"ד 
סטטוס: ביצוע

2 יח"ד על מגרש של כ 200 מ"ר, בנוי בקו בניין אפס למגרש הצמוד ולרחוב.
UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451