ש"ס 16, תל אביב


יעוד: מלון בוטיק

מזמין: פרטיים
היקף פרויקט: כ-500 מ"ר
סטטוס: הבנייה הושלמה ב-2003

הבית ברחוב חברת ש"ס הינו בית לשימור. בגלל מצבו של הבית טרום עבודות הבניה: חורבה הרוסה היה צורך בשיחזור הבית. דגש הושם על שיחזור חזית הרחוב. מבנה הבית אופיני לבתי נווה שלום: מבנה "ח" סביב חצר פנימית. הכניסה לבית הינה ממרכז ה"ח". במסגרת עבודות השימור שוחזרו חלונות ותריסי העץ המקוריים והעיטור סביבם: תבליט בטיח, שהינו אופיני לבניה באזור.

 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451