שמרלינג 8, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: 5 יח"ד כ-700 מ"ר
סטטוס: הבנייה הושלמה ב-2018

המבנה ברחוב שמרלינג הינו מבנה לשימור.
בשל מצבו של המבנה (חורבה הרוסה) יש צורך בשחזור המבנה. דגש הושם על שיחזור החזית לרחוב שמרלינג.

 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451