מנחם לילי 3

מנחם לילי 3, תל אביב 

יעוד: מגורים
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: 1500 מ"ר, 4 יח"ד (קוטג'ים)
סטטוס: הבנייה הסתיימה, 2013

 

UP
site by webnoise \ designed by wisebear
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451