ש"ס 3 – מגדל 6


שס 3 – מגדל 6, נווה צדק

יעוד: מגורים
מזמין: מנואל קונסטבלר
היקף פרויקט: 10 יח"ד + מסחר,
כ-2000 מ"ר
סטטוס: בבניה

על כיכר המרד בנווה צדק, בין הרחובות שס ומגדל, באזור לשימור, מתוכנן פרויקט מגורים. סה"כ כ-2000 מ"ר, 10 יח"ד.
המבנה מורכב מ-2 מבנים הבנויים על 2 מגרשים ומחוברים בחדר מדרגות ולוביים משותפים.
במגרש הקטן מתוכננות 4 יח"ד ב-2 קומות, עליית גג ומרתף. במגרש הגדול מתוכננות 6 יח"ד ומסחר - ב-3 קומות, עליית גג ומרתף.
כלפי הרחוב מתוכננת חזית מסחרית לרחוב המרד, וביתר קומת הקרקע מתוכננות דירות גן.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451