מתחם יצחק שדה 48-52


מתחם יצחק שדה 48-52, תל אביב

יעוד: מגורים ומסחר – פינוי-בינוי
מזמין: חברת גרופית
היקף פרויקט: כ-7 דונם
כ- 180 יח"ד מעל מסחר
סטטוס: תכנון ראשוני

המטרה העיקרית של פרויקט התחדשות עירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים.
תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451