המעגל 6, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: גיל דפני, חיים גירון
היקף פרויקט: 27 יח"ד
סטטוס: בביצוע

ברח' המעגל ברמת-גן מתוכנן בניין מגורים הכולל 27 יח"ד ב-8 קומות מגורים וקומת גג חלקיות.
התכנון כלל הכנת תב"ע בסמכות מקומית להסדרת הצפיפות ומניין הקומות

 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451