מגדל הדקלים, רמת גן


יעוד: מגורים
מזמין:  
היקף פרויקט: 11000 מ"ר, 126 יח"ד
סטטוס: אושרה תב"ע

ברחוב הדקלים פינת רחוב אבא הילל מתוכנן מגדל ע"פ מדיניות בניה לגובה של עיריית רמת-גן לדרך אבא הילל.
שטח המבנה כ-11,000 מ"ר והוא כולל 126 יח"ד.
המבנה מתוכנן על איחוד של 3 מגרשים- הדקלים 15, הדקלים 17 ודרך אבא הילל 46-48.
זכויות הבניה לפי תמ"א 38 של כל המגרשים יחד.

 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451