מרזוק ועזר 7-9, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: רוזיו
היקף פרויקט: 19 יח"ד + מסחר,
כ-3000 מ"ר
סטטוס: בביצוע

בפינת הרחובות מרזוק ועזר ושמעון בן שטח מתוכנן בניין מגורים חדש. 19 יח"ד, מסחר בקומת הקרקע וחניה תת-קרקעית

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451