מרכז יום טיפולי, באר שבע


יעוד: ציבורי
מזמין: עיריית באר-שבע
בשיתוף קרן שלם
היקף פרויקט: 3000 מ"ר
סטטוס: תכנון בלבד

תחרות לתכנון מרכז יום טיפולי בבאר-שבע לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.
נבחר ע"י השופטים ב-12 העבודות המועמדות לזכייה מתוך 122 עבודות.
מבנה המרכז הטיפולי תוכנן כך שישדר פתיחות לסביבה מחד ופרטיות למשתמשים מאידך.
תכנון בשפה אדריכלית בהירה ומובנת: בקנה מידה אנושי. שפה נקיה ופשוטה שמכבדת את המשתמשים במבנה, במטרה אמיתית ליצור להם בית.

 

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451