תחנת הכוח רדינג, תל אביב


יעוד: ציבורי
מזמין: חברת החשמל
היקף פרויקט: כ-810 דונם.
סטטוס: בתכנון

המשרד זכה במכרז לתכנון ושימור רידינג.
שלב התכנון מבוצע בשיתוף עם ישר אדריכלים.
במסגרת תכנון המתחם נבחנו מבנים שונים והתאמתם ליעוד התחנה עתידי שמטופל במסגרת תמ"א 10.
שלב א' בפרויקט הינו
שימור מבנה תחנת הכח ההיסטורית והפיכתו למרכז מבקרים ומוזיאון (בשילוב מרכז למורשת חברת החשמל).
המבנה בהיקף של 12,000 מ"ר יוסב למבנה ציבורי פתוח לקהל.
הפרויקט נמצא בתכנון. שלב התכנון מבוצע בשיתוף עם ישר אדריכלים.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451