האשל 23, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: קבוצת יושפה
היקף פרויקט: 28 יח"ד
סטטוס: הבניה הושלמה ב-2018

ברח' האשל ברמת-גן מתוכנן בניין מגורים הכולל 28 יח"ד ב-7 קומות מגורים וקומת גג חלקיות.

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451