שדרות ירושלים 19, רמת גן


יעוד: מגורים פינוי-בינוי
מזמין: סימפל בשדרה
היקף פרויקט: 6000 מ"ר, 39 יח"ד
סטטוס: אוכלס ב-2017

39 יח"ד מעל מסחר, התכנון כלל הכנת תב"ע בסמכות מקומית להסדרת הצפיפות ומניין הקומות

UP
Info@ome.co.il
https://www.facebook.com/pages/Orit-Muhlbauer-Eyal-Architects/826749377357051
https://instagram.com/muhlbauer.arch?igshid=1gagr6xdv95js
Ome / שוקן 27 קומה 9, תל-אביב / טל. 972-3-5444446 / פקס. 972-3-5444451